Nedgang i usikret gjeld

Det har vært uttrykt bekymring både fra politikere og andre om at omfanget av forbrukslån er for høyt i Norge. Imidlertid kan det hende at dette er i endring, for nå viser nye tall at den samlede usikrede gjelden gikk noe ned i høst.

Det gjelder både den rentebærende og den ikke-rentebærende gjelden.

Kredittkortregninger blir betalt

I september gikk den ikke-rentebærende usikrede gjelden ned 0,4 milliarder. Den består for det aller meste av gjeld fra bruk av kredittkort. Det vil si at det er beløp som nordmenn har handlet for med kredittkortet, men hvor regningen ikke har forfalt på ennå. Så lenge regningen på et kredittkort ikke har forfalt til betaling er den heller ikke rentebærende.

Det at denne typen gjeld gikk ned kan tyde på at kredittkortene ble brukt med større forsiktighet i høst.

Den rentebærende usikrede gjelden har også gått ned. I september ble den redusert med 0,8 milliarder. Dette kan tyde på at flere betaler regningen på kredittkortene sine i tide.

Bekymring i sommer

Det ble i sommer uttrykt bekymring rundt at kredittkortbruken var høy, og det førte til usikkerhet om hvorvidt vi ville se en økning i usikret gjeld utover høsten. Det ser ikke ut til å ha slått til, ifølge Gjeldsregisteret.

De mener at det kan indikere at tiltakene fra myndighetenes side for å dempe de negative konsekvensene av nedstengning i forbindelse med korona kan ha hjulpet. Når mange mistet jobben eller ble permitterte var det en frykt for at endret inntektsgrunnlag kunne føre til at flere enn ellers fikk problemer med å betale kortsiktig, usikret gjeld.

Gjeldsregisteret legger også til at usikkerheten omkring korona-situasjonen kan ha ført til at folk har vært mer forsiktige med å bruke kredittkortet, eller med å ta opp forbruksgjeld.

Nedgang hele året

Nedgangen i usikret gjeld i høst føyer seg for øvrig inn i en trend. Den samlede usikrede gjelden gikk ned 6,11 % gjennom hele året. Det tilsvarer 11,7 milliarder kroner.

Denne utviklingen tolker Gjeldsregisteret dithen at de ulike tiltakene fra myndighetenes side for å bremse veksten i usikret forbruksgjeld ser ut til å fungere etter hensikten. De har publisert tall som viser en utflating av den rentebærende gjelden i sommermånedene. De som har hatt anledning til å betale ned på gjeld ser ut til å ha prioritert å gjøre det.

Dersom høstens trend med å ikke la kredittkortregningene ligge utbetalte holder seg kan det love godt for at den usikrede gjelden ikke øker i løpet av 2020 totalt, men heller ender på et lavere nivå enn året før.

Korona-konsekvens

Flere medier har i det siste fortalt om nedgang i den usikrede gjelden i Norge. I tillegg til nedgangen som er registrert i høst, var det også en nedgang i vår. E24 er blant de som tidlig meldte om at koronakrisen førte til mer forsiktig forbruk blant privatpersoner.

Santander Consumer Bank og andre banker har rapportert om en nedgang i antall søknader om forbrukslån siden koronakrisens start. Siden det fortsatt er usikkerhet knyttet til mange næringer, og dermed til mange arbeidsplasser, er det grunn til å tro at denne trenden vil kunne holde seg så en tid framover.

Kilder:

https://www.gjeldsregisteret.com/blog/post/samlet-usikret-gjeld-gikk-ned-i-september-1